DOTACJE I POŻYCZKI

NA TWOJE INWESTYCJE

ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

Czym się zajmujemy ?
•    pisaniem wniosków o dofinansowanie w formie dotacji
•    pisaniem wniosków o dofinansowanie w formie pożyczek
•    pisaniem wniosków o umorzenie pożyczek
•    opracowywaniem studium wykonalności
•    analizą środowiskową działań inwestycyjnych
•    opracowywaniem audytów energetycznych budynków
•    opracowywaniem audytów oświetlenia ulicznego
      i oświetlenia obiektów
•    opracowywaniem audytów fotowoltaicznych
•    pisaniem programów funkcjonalno użytkowych (PFU)
•    rozliczaniem dotacji i pożyczek
•    zarządzaniem projektami
•    przygotowywaniem dokumentacji przetargowej w ramach
     zasady konkurencyjności
•    weryfikacją wniosków o dofinansowanie, rozliczeń, 
     przygotowanych przez innych

SKŁADAMY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE  DO NASTĘPUJĄCYCH INSTYTUCJI:

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ 

 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

 

Copyright by Allando sp. z o.o. Tuszyn                                                                                                                                       Created with WebWaveCMS