POMOC W UZYSKANIU DOTACJI

ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

Allando - dotacje

Profesjonalna obsługa klienta to jeden z naszych atutów.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą e-maila. 
 • praca asystent zarządu

Główne źródła dotacji:

 •  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skuteczne zarządzanie energią:

 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • własne źródła energii odnawialnej
 • termomodernizacja
 • inteligentne sterowanie klimatyzacją, wentylacją oraz oświetleniem
 • monitorowanie i bilansowanie zużycia energii elektryczne

 

Skontaktuj się z nami:

 

(+48) 667 55-26-36

 

projektyee@gmail.com

 

Napisz wiadomość

Planujesz inwestycję związaną z poprawą efektywności energetycznej? 

 

Pomożemy Ci uzyskać środki na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i OZE, np. termomodernizacje, wymianę oświetlenia, wymianę urządzeń na energooszczędne,  pompy ciepła, fotowoltaikę oraz wiele innych.

 

Zajmujemy się również koordynacją, planowaniem, realizacją i kontrolą przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych.

 

 

Wspólnie podejmijmy następujące kroki:

 

 • Sporządzenie dokumentacji poprzedzającej realizację zadania w tym m.in. :

 1. wykonanie studiów wykonalności inwestycji (jeśli jest wymagane np. w projektach systemowych);
 2.  wykonanie raportów oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane);
 3. wykonanie audytu energetycznego ex-ante;
 4.  wykonanie dokumentacji technicznej (projektów) związanych z planowaną kompleksową modernizacją energetyczną budynków (do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty związane z opracowaniem projektów budowlanych obejmujących prace dotyczące oszczędności energii);
 5.  wykonanie dokumentacji przetargowej.
 6.   wykonanie dokumentacji projektowej wykonania systemów zarządzania energią w budynku.
 • Przy składania wniosków o dofinansowanie  wymagany jest audyt efektywności energetycznej - wykonamy go w sposób profesjonalny.

 • Po zrealizowaniu audytu i uzgodnieniu zakresu inwestycji przygotujemy wniosek o dofinansowanie

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wspieramy również przy realizacji przedsięwzięcia oraz przy przygotowaniu sprawozdania z wydatkowania środków.

 

 

 

W ramach realizacji przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą z bogatym doświadczeniem.

 

Pozyskujemy środki zarówno z dofinansowań krajowych jak i środków unijnych.

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce wsparcie na rzecz efektywności energetycznej udzielane jest przede wszystkim przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Instytucja ta wspiera przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w polskich jednostkach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W zależności od rodzaju wsparcia, zainteresowany podmiot może starać się o dotację bezzwrotną lub zwrotną (np. pożyczkę). Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane m.in. w następujących obszarach:

 

 • Audyty energetyczne i efektywności energetycznej (np. źródeł ciepła, linii ciepłowniczych, budynków przemysłowych, procesów technologicznych);
 • Termomodernizacja budynków.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią;
 • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu;
 • Modernizacja procesów przemysłowych;
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • Przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła)
 • Modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego oraz energetyczne wykorzystanie OZE
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Montaż/modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Pozostałe prace związane z modernizacją/wymianą źródła energii

 

Oprócz funduszy zarządzanych przez NFOŚiGW, beneficjenci inwestujący w efektywność energetyczną mogą także liczyć na dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Krajowego Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z powyższych źródeł.

DOTACJE   UMORZENIA   POŻYCZKI

Copyright by Allando sp. z o.o. Tuszyn

Created with WebWaveCMS